OVK-besiktning i Landskrona – vikten av regelbundna ventilationskontroller

04 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I den pittoreska kuststaden Landskrona strävar husägare, bostadsrättsföreningar och företag efter att erbjuda sina invånare och anställda en hälsosam inomhusmiljö. En viktig del i detta arbete är att utföra obligatorisk ventilationskontroll, även känt som OVK. OVK är inte bara en lagstadgad åtgärd, utan också en investering i fastighetens värde och människors välstånd. Medan du fortsätter läsa kommer du att förstå OVK-processens nyckelaspekter, dess betydelse för Landskronaborna och hur NEAB kan vara din partner i att säkerställa en kvalitativ inomhusluft.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en lagstadgad inspektion av byggnaders ventilationssystem. Sedan 1991 har det varit en förordning i Sverige för att säkerställa att luftkvaliteten i byggnader är hälsosam och att ventilationssystemen fungerar som de ska. Denna lag är extra relevant i städer som Landskrona, där klimatet kan skapa tuffa förhållanden för ventilationssystemen, särskilt med tanke på närheten till havet och möjliga salt- och fuktskador. En välgenomförd OVK ser till att ventiler inte är blockerade, att ventilationskanaler är rena och att luftflödet är optimerat. Denna kontroll hjälper till att förhindra problem såsom fukt- och mögelskador, otillräcklig avfuktning, och övergripande dålig luftkvalitet. För byggnadsägare är detta särskilt viktigt eftersom en fungerande ventilation går hand i hand med lägre energikostnader och minskad sjukfrånvaro hos de som använder byggnaderna.

ovk landskrona

Hur OVK-processen går till i Landskrona

OVK besiktning i Landskrona går till på samma sätt som i resten av Sverige. En certifierad kontrollant utför en inspektion av byggnadens ventilationssystem för att säkerställa att allting fungerar i enlighet med de gällande reglerna och standarderna. Om systemet inte klarar av att uppfylla dessa krav, måste fastighetsägaren åtgärda bristerna för att följa lagen. En OVK bör genomföras regelbundet: för nya byggnader inom 3 år efter byggnadens uppförande, och därefter minst varje 6:e år. För äldre byggnader är intervallen kortare, beroende på byggnadstyp och fastighetens användningsområde. Förutom dessa rutinkontroller, kan det finnas situationer där en extra OVK kan behövas på grund av ombyggnationer eller vid oro för inomhusmiljön. I Landskrona finns en rad kunniga och certifierade företag som kan utföra OVK. De kan ge rådgivning angående hur frekventa kontroller som behövs för just ditt fastighetsbestånd och vilka åtgärder som kan vara lämpliga vid eventuella anmärkningar.

Fördelar med regelbundna ventilationskontroller

Förutom att uppfylla lagkrav, finns det flera fördelar med att utföra regelbundna ventilationskontroller. Genom att upprätthålla en god inomhusmiljö gynnas de boendes och användarnas hälsa. God luftkvalitet har visat sig minska risken för allergier, astma och andra luftvägsproblem. Dessutom, genom att upptäcka och åtgärda problem tidigt, kan fastighetsägare spara stora summor pengar på kostsamma reparationer. Ett välfungerande ventilationssystem är också mer energieffektivt, vilket leder till lägre energiförbrukning och mindre miljöpåverkan. I Landskrona, där många äldre byggnader med charm och karaktär finns, är det särskilt viktigt att bibehålla fastigheternas historiska värde medan man samtidigt moderniserar ventilationssystemen för att möta dagens krav på inomhusklimat.

Fler nyheter

05 februari 2024

Taxi i Hässleholm

18 januari 2024

Fakta om Uranus

15 januari 2024

Fakta om snö